Enquestes de satisfacció

Som especialistes en enquestes de satisfacció per empreses i centres sanitaris. Dissenyem l'enquesta amb l'ajuda del client, fem la recollida de dades, el processament de la informació i l'entrega dels resultats.

 

Presentem els resultats d'una forma visual i entenedora i detectem les possibles debilitats i fortaleses de l'organització, exposant diferents propostes de millora.

Descarrega un model d'informe

Plantejament metodològic

DISSENY DE L'ENQUESTA

- Reunió amb el client i anàlisi d’objectius i expectatives.
 
- Elaboració de les preguntes de l’enquesta.
 
- Estudi de la població i selecció de la mostra per tenir una precisió adequada.
 
- Preparació de la mostra en funció de criteris de segmentació i aleatorització.

TREBALL DE CAMP

- Enviament dels e-mails de les enquestes o les trucades telefòniques en un call center associat.
 
- Seguiment de l’evolució de la recollida de dades i correcta digitalització.

ANÀLISI DE RESULTATS

- Depuració i correcció de les dades per  a l’anàlisi dels resultats.
 
- Elaboració de taules de contingència i gràfics simples i creuats.
 
- Anàlisi de resultats.
 
- Recomanacions i propostes de millora.
 
- Realització de l’informe i presentació.

Propostes econòmiques orientatives

Totes inclouen elaboració de l'enquesta, recollida i anàlisi de dades, un informe final i presentació de resultats.

 

Proposta 1: NOMÉS ENQUESTES PER E-MAIL. Entre 500€ i 1500€ (recomanada)

 

Proposta 2: ENQUESTES PER E-MAIL I TRUCADES TELEFÒNIQUES (<100). Entre 750€ i 2000€

 

Proposta 3: NOMÉS TRUCADES TELEFÒNIQUES (>100). Entre 1500€ i 3500€ 

contacto.png